Deze week

De laatste twee weken ben ik bezig geweest om mijn drie concepten uit te werken en ben ik begonnen met het schrijven van mijn scriptie.

Om mijn concepten uit te werken zodat ik hier een presentatie bij kon geven heb ik storyboard gemaakt.

Presentaties

Ik ben hierna twee keer gaan zitten met het hoofd digitaal leren van de Anne Frank Stichting om een beter inzicht te krijgen in hoe ik de leerlingen kan stimuleren om na te gaan denken over Anne Frank en daarmee empathie aan te wakkeren. We hebben het over mogelijkheden gehad voor de opdrachten die ik bij de concepten had bedacht,  hoe ik de les zou kunnen indelen en waar ik rekening mee moet houden. Zo gaf zij aan dat ik rekening moet houden met de tijd, dat de onderdelen niet te lang duren, het historisch perspectief en het maken van een link naar de leerling zelf. Dat laatste gaat waarschijnlijk het meest helpen bij het inlevingsvermogen, dus daar moet ik de focus op leggen. Als laatste tip gaf zij mee dat ik kon kijken hoe deze concepten verder uitgebreid kunnen worden; voor een ander land of bijvoorbeeld het middelbaar onderwijs. Na dit gesprek heb ik definitief de designcriteria opgesteld.

Na het opstellen van de definitieve designcriteria, het maken van de storyboards en het aanpassen van mijn concepten, heb ik twee keer een presentatie gegeven van deze concepten aan mijn collega’s van de afdeling Publicaties & Presentaties van de Anne Frank Stichting. Feedback die ik hierop kreeg was enerzijds om meer een geheel te maken van de onderdelen binnen het concept. Nu zijn het nog drie losse onderdelen die samen een geheel vormen. Anderzijds kwam uit deze sessie naar voren dat ik nog goed moet kijken naar de leerdoelen die ik wil bereiken voordat er een keuze gemaakt kan worden voor één van de concepten.

Hieronder staan de design criteria die ik heb opgesteld:

Design criteria

Scriptie

Voor de rest van de dagen ben ik bezig geweest met mijn scriptie. Hierin laat ik mijn ontwerpproces zien en leg ik gemaakte keuzes uit en onderbouw ik dit aan de hand van onderzoek. 

Op de planning

De komende week ga ik een keuze maken met welk concept ik verder wil. Daarna ga ik een papieren prototype maken en dit ga ik testen op een basisschool in Haarlem. Zodat de leerlingen ook input kunnen geven op wat hun wel en niet aanspreekt en dan kan ik daarmee het concept verder ontwikkelen.