De onderzoeksfase

Als ontwerper is het belangrijk om een zo helder mogelijke omschrijving van de doelgroep te hebben. Wat is de huidige situatie en hoe kan je dat verbeteren. Om hier antwoord op te geven ben ik onderzoek gaan doen. Ik ben gaan kijken naar de digitale lessen die worden aangeboden, de huidige lesmethodes en de ontwikkeling van een kind. Ik heb vooral gekeken naar de context van een leerling op school, wat leren ze nu en wat voor kennis en vaardigheden moeten zij hebben.

Ik heb onderzoek gedaan naar de huidige digitale lessen die worden aangeboden op de website. Ik heb gekeken naar de vraagstellingen die er gegeven werden, naar wat voor informatie er in de lessen werd verteld en over welke onderwerpen er vragen gesteld worden.

Ook ben ik de huidige lesmethodes gaan doorkijken. Ik heb hierbij gelet op de vraagstelling en wat het verschil was van de stof voor groep 7 en groep 8.

In de digilessen spelen ze niet zozeer in op de belevingswereld van een kind. Het zijn vragen waarbij alleen naar informatie gevraagd wordt die in de filmpjes en audiofragmenten zijn terug te zien. 

De andere lesmethodes spelen vaak in op het onderzoekend leren. Met opdrachten vragen ze kinderen om opdrachten uit te voeren waarbij ze bronnen moeten gebruiken en opzoeken. Bij deze methodes spelen de vragen in op het gevoel van het kind. Wat vinden zij van bepaalde onderwerpen en gebeurtenissen. Bijvoorbeeld: Wat vind je van de joden wetten die werden ingevoerd, of wat vind je van iemand die bij het verzet zit.

 

Een planning

Omdat de onderzoeksfase altijd een grote hoeveelheid tijd in beslag neemt en veel data en inzichten vereist, is het makkelijk om de weg een beetje kwijt te raken. Om dat grotendeels te voorkomen heb ik ook een overzicht gemaakt met welke informatie ik moet weten van de doelgroep, de huidige situatie en de stakeholders.

 

Wat staat er in de agenda?

De komende week ga ik verder met het onderzoeken van de huidige situatie. Ik heb vooral veel boeken en artikelen gelezen, maar naast deskresearch gedaan te hebben, ga ik ook op pad. Ik ga naar een basisschool toe en ik ga meelopen met museumbezoeken.