Vorige week ben ik begonnen met een analyse van de huidige situatie. Deze week stond vooral in het teken van field research. 

Introductie programma museum

Ik heb vier keer mee mogen kijken met het introductieprogramma. Ik heb bij drie van de groepen ook nog meegelopen door het museum. Ik heb dit gedaan door de fly on the wall methode toe te passen. Ik ben eerst achterin de klas gaan zitten en ben de les gaan observeren. Toen het museumbezoek aan de beurt was ben ik achter ze aan gelopen en heb van een afstandje de groep gevolgd. 

Tijdens de lessen viel mij op dat de leerlingen erg enthousiast en aandachtig zaten te luisteren. Ze willen ook altijd alles weten en als ze zelf iets weten willen ze dat maar al te graag delen met de groep. 

Tijdens het museumbezoek zijn de meeste leerlingen gebiologeerd aan het luisteren naar de meegegeven audioguide. Wat elk kind interessant vind is toch wel de boekenkast, de deur naar het achterhuis. Wat ik meekreeg van de leerlingen is dat ze dit toch best wel eng vinden. Ze zijn enthousiast als ze het zien want het is toch een herkenningspunt wat de kinderen vaak weten. In het achterhuis wordt er vaak ook opgemerkt dat je alles hoort kraken, als de kinderen door een van de kamers lopen zie je ze vaak elkaar aantikken en dan even nog meer bewegen zodat de vloer extra gaat kraken. Ook vinden ze het vaak bijzonder om door het huis te lopen, omdat het een geschiedenis heeft en er echt dingen zijn gebeurd, op die plek met echte mensen.

Basisschool bezoek

Naast het museumbezoek heb ik ook meegelopen op een basisschool. Daar heb ik een probe mogen inzetten, een vragenboekje. Die hebben de kinderen ingevuld en ik heb meegekeken met de les. 

Volgende week

Volgende week staat nog meer field research op de planning en ga ik een begin maken met ordenen van mijn inzichten en methodes.