Empathie voor Anne

en leuke uitdaging om een les te ontwerpen om kinderen uit groep 7/8 meer na te laten denken over het verhaal van Anne Frank. De les bestaat uit een introductie, een opdracht die de leerlingen moeten voltooien samen met de VR tour en een afsluitende reflectie. De les is ontworpen bij de Anne Frank House VR tour voor de Anne Frank Stichting. De maker van de VR tour is Force Field en de financier Oculus.

Anne en de Onderduik 

Anne en de Onderduik geeft kinderen inzicht in het leven van Anne Frank op een afwisselende en levendige wijze.

De gastdocent gaat aan de slag met de interactieve kaart op een digibord en neemt de kinderen mee in de context voor de onderduik, de kinderen leren over Annes leven en kunnen door discussiepunten hun mening geven over bepaalde situaties en ze kunnen laten zien wat ze al weten. 

Daarna krijgen de leerlingen per tafel een spelbord en VR-bril en gaan in tweetallen aan de slag. Een leerling doet de vr-bril op en heeft 10 minuten om het achterhuis te onderzoeken en meer te weten te komen over Annes leven in die tijd. De andere leerling leest de vragen op, bekijkt het bord en samen moeten ze uitzoeken waar het citaat van de vraag te vinden is. Na 10 minuten wisselen de tweetallen van rol.

Als laatste onderdeel krijgen de leerlingen individueel, reflectie vragen om de opgedane kennis en inzichten te laten bezinken. De leerlingen kunnen hun antwoorden delen met de klas en deze bespreken zodat ze ook de mening van een ander horen.