Empathie voor Anne

en leuke uitdaging om een les te ontwerpen om kinderen uit groep 7/8 meer na te laten denken over het verhaal van Anne Frank. De les bestaat uit een introductie, een opdracht die de leerlingen moeten voltooien samen met de VR tour en een afsluitende reflectie. De les is ontworpen bij de Anne Frank House VR tour voor de Anne Frank Stichting. De maker van de VR tour is Force Field en de financier Oculus.

Anne en de Onderduik 

Anne en de Onderduik geeft kinderen inzicht in het leven van Anne Frank op een afwisselende en levendige wijze.

De gastdocent gaat aan de slag met de interactieve kaart op een digibord en neemt de kinderen mee in de context voor de onderduik, de kinderen leren over Annes leven en kunnen door discussiepunten hun mening geven over bepaalde situaties en ze kunnen laten zien wat ze al weten.

Daarna krijgen de leerlingen per tafel een spelbord en VR-bril en gaan in tweetallen aan de slag. Een leerling doet de vr-bril op en heeft 10 minuten om het achterhuis te onderzoeken en meer te weten te komen over Annes leven in die tijd. De andere leerling leest de vragen op, bekijkt het bord en samen moeten ze uitzoeken waar het citaat van de vraag te vinden is. Na 10 minuten wisselen de tweetallen van rol.

Als laatste onderdeel krijgen de leerlingen individueel, reflectie vragen om de opgedane kennis en inzichten te laten bezinken. De leerlingen kunnen hun antwoorden delen met de klas en deze bespreken zodat ze ook de mening van een ander horen.

Proces 

Dit project heeft ongeveer vijf maanden geduurd. Ik heb alles van het onderzoek, concepten bedenken, protoypes maken en testen en het geheel uitwerken gedaan. 

Het onderzoek was verdeeld in drie secties.  Hoe ontwikkelen kinderen zich? Fieldresearch om te ontdekken wat leerlingen zien en leren tijdens het museum bezoek en ik heb meegelopen op basisscholen om te kijken naar het huidige geschiedenis lesmateriaal. Daarnaast heb ik onderzoek gedaan naar VR. Is het een haalbaar middel om in te zetten? Hoe gebruiken leerlingen de bril en wat vinden zij ervan. Na conclusies van het gehele onderzoek ben ik gaan kijken naar ontwerp criteria en deze verwerken in verschillende concepten die ik heb getoetst bij leerlingen op verschillende basisscholen. 

Nadat er een passend concept stond die aansloeg bij de leerlingen ben ik het concept verder uit gaan werken en heb ik verschillende iteraties doorlopen om de ontwerpcriteria te testen. Ik heb mijn focus gelegd op de beleving van het kind; hoe zorg je ervoor dat zij er het maximale uit kunnen halen? 

Verschillende vragen die ik heb getest bij leerlingen:

– Hechten leerlingen waarde aan een spelelement?

– Willen ze het hele achterhuis door of blijven ze in één of twee kamer om dieper op de stof in te gaan?

–  Helpt het bord de leerlingen om antwoorden te zoeken?

– Werkt het concept om het inlevingsvermogen te vergoten (met behulp van een nul-meting)?  

– Hoe gaat de overgang van de lesmodule en de VR-opdracht?

– Kunnen leerlingen zelfstandig aan de slag met de opdrachten? 

– Wat voor soort vragen helpen het beste om het inlevingsvermogen te vergroten?

– Wat voor soort bord (design) helpt de leerlingen om ermee aan de slag te gaan?